Tjänster

Vi medverkar i byggprojektens flesta skeden, tex utredningsskedet, förslagshandlingsskedet, bygghandlingsskedet och byggskedet.

Verksamhetsområden

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Entreprenadbesiktningar


  Övriga tjänster
 • Tillståndsbedömningar
 • Kostnadsuppskattningar
 • Entreprenadupphandlingar
 • Underhållsplanering
 • Tekniska utredningar
 • Hantering av tillståndsärenden
 • Förfrågningshandlingar
 • Kvalitetsuppföljning enligt PBL
 • Arbetsmiljösamordning
 • Byggplatsuppföljning arbetsmiljö
;