Projektledning

Projektledare

Våra projektledare har alla lång erfarenhet, hög kompetens och gedigen utbildning. Projektledarna ansvarar ofta för projektets genomförande på en övergripande nivå med ansvar för tid, ekonomi, avtal, resursplanering, arbetsmiljö mm. Bro & Betongs projektledare är vana vid att upprätta och följa projektplan, tidplan, budget och projektprognoser samt löpande rapportera till projektchefen avseende entreprenadens status avseende tid, kostnad och kvalitet. Med den erfarenhet som projektledare besitter kan vi erbjuda projektledare för såväl det mindre projektet som stora infrastrukturprojektet.

 

Vi har idag projektledningsuppdrag i Projekt Nya Slussen, Stockholm Norvik Hamn och flera uppdrag åt Trafikverket.

 

 

;