Projekteringsledning

Projekteringsledare

Våra projekteringsledare arbetar i nära samarbete med konstruktörer, arkitekter och installationsprojektörer med uppgift att tillse att erforderliga handlingar för projektets genomförande upprättas.Projekteringsledarna är vana att samordna projekteringen och utföra tidsmässig, teknisk och ekonomisk uppföljning samt säkerställa att BAS-P följer gällande arbetsmiljökrav för utförande och driftskedet.

 

 

Vi har idag projekteringsledningsuppdrag i Hagastaden och åt Stockholms Hamnar.

;