Värtahamnen

Stockholm är en naturlig bas för turismen i Östersjöområdet och är en populär anhalt för kryssningsfartyg. Varje år spenderar färjeturisterna mer än fem miljarder i regionen och sysselsätter över 4 000 personer bara i Stockholm. Det sjönära läget och närheten till historiska naturområden gör Stockholm till en attraktiv turistdestination.

Planerna för hamnområdet gäller en modernisering och en koncentration till de båda pirerna vid Värtahamnen och Frihamnen. Värtapiren byggs ut med en yta motsvarande elva fotbollsplaner och får en ny modern terminal. Närheten till city, direkt anslutning till Norra länken och ett centralt läge i den nya hamnstadsdelen gör att Värtan/Frihamnen blir en hamn i världsklass. Stadens totala investering i hamnen beräknas till närmare tre miljarder kronor.

Byggstart för hamnens utbyggnad av Värtapiren började sommaren 2013 och det innebär att piren kan bli klar 2016. Den nya färjeterminalen som planeras på piren beräknas kunna invigas 2015.

Utvecklingen av Södra Värtahamnen började 2010 och planeras innehålla omkring 2 400 nya bostäder samt lokaler för kontor och handel.

Bro & Betong ansvarar för byggledningen och arbetsmiljösamordningen för delprojekt pir & kaj.

Projektet omfattar grundläggning med spont och pålar, prefabtillverkning av betongelement i Polen, prefabmontage av påldäckskaj, platsgjutna betongkonstruktioner i marin miljö samt mark & VA arbeten, ledningsarbeten, fyllningsarbeten och markbeläggningar. Muddringsarbeten för ramfritt djup och arbeten med erosionsskydd. I byggledningsuppdraget ingår syner-och kontroller av bl.a prefabtillverking i Polen, godkännande av arbetsberedningar och kvalitetsplaner samt granskning av projekteringen.

 

För mer information klicka här...

www.stockholmshamnar.se

;