Stockholms Hamnar ROT

Stockholms Hamnars anläggningar kräver kontinuerligt underhåll för att bibehålla sin status och funktion.

Bro & Betong har uppdrag som övrgripande projekterings- och byggledare för ROT projekt (reparation, ombyggnad, tillbyggnad) på hamnens kajer i centrala Stockholm.

Projekten varierar i storlek från mindre entreprenader till stora projekt. Några aktuella projekt just nu är:

  • Arbete med infrastruktur i anslutning mellan Värtahamnen och Norra Djurgårdsstaden

  • Renovering av kaj i Masthamnen

  • Projektering och byggledning El i Frihamnen och Värtan

Beställare

Stockholms Hamnar, www.stockholmshamnar.se

 

Medarbetare i detta projekt

Maria Nordin

Christer Lagerqvist

 

 

 

;