Hammarby Sjöstad Fredriksdal

Med projekt Fredriksdal så knyts Sjöstaden ihop med Södermalm

Inom kvarteret byggs ca 370 lägenheter, ca 24 000 kvm kontor och bussdepå. Stockholm stad bygger kajer gator och ledningar.

Den översiktliga planstrukturen utgör bebyggelse i kvarter, vilken harmonierar med övriga kvarters grammatik i Hammarby Sjöstad. Principen bygger på att definiera gaturummet längs Hammarby Allé samt skapa en tydlig entré till hela Sjöstadsområdet från Skanstull/Gullmarsplan. Hammarby Allé utgör ryggraden genom Hammarby Sjöstad med anslutande lokalgator som i den nordvästra och nordöstra delen leder mot Hammarby sjö respektive Sickla kanal. Inom kv. Fredriksdal ansluter en lokalgata till rondellen vid Hammarby Allé och skapar därmed både en visuell och fysisk kontakt mellan allén och vattnet. Gatan tillsammans med kajen utgör i formen ett T, som blir områdets viktigaste kommunikationsstråk.

 

Bro & Betong har ansvarat för byggledningen av Stockholmsstads arbeten, vilket omfattar kajer, kajtorg, nytt ledverk, gator och ledningsnät som ett led i exploateringen av kvarter Fredriksdal och Hammarby Gård. Byggledningsuppdraget har även omfattat betongkonstruktioner, spont och pålningsarbeten, ledningsnät, gator, beläggningsarbeten samt erosionsskydd.

 

För mer information klicka här...

www.Stockholm.se

;