Ulf Pettersson

Ingenjör

Ulf är byggledare med inriktning mark, VA och betong. Erfarenheter från nyläggning och renovering av VA samt betongarbeten och markarbeten. Arbetar för tillfället som byggledare för Stockholms hamnar i Norvik på betong, VA och mark.

;