Thomas Karström

Ingenjör

Thomas har 15- års erfarenhet från byggbranschen och har verkat både som entreprenör, projektör, teknikkonsult och  som projekt-/ byggledare åt flera  beställarorganisationer. 

Som entreprenör har Thomas erfarenhet av mätning, plats/arbetsledning och projektadministration.

Som konsult har han arbetat som projekt- och byggledare, främst med infrastrukturprojekt innehållande kajer, gator, ledningar, broar, tunnlar, vägar och järnväg. 

För närvarande arbetar Thomas som projekteringsledare för Exploateringskontoret i projekt Slakthustområdet/ Söderstaden. 

 

 

 

 

;