Peter Sundström

Ingenjör

Peter är byggledare med inriktning på framförallt marina betongkonstruktioner.
Peter har ca 25 års erfarenhet av betongreparationer, underhåll av betonganläggningar, konst - och brobyggnader varav 20 år som entreprenör.
För närvarande arbetar Peter som bygg och projekteringsledare med underhåll av kajanläggningar, marinakonstruktioner samt kryssningskajer hos Stockholms Hamn.

;