Peter Sundström

Ingenjör

Peter är byggledare med inriktning på framförallt betongkonstruktioner.
Peter har ca 25 års erfarenhet av betongreparationer, underhåll av betonganläggningar, konst - och brobyggnader varav 20 år som entreprenör.


För närvarande arbetar Peter som samordnande byggledare i projekt FUT (Förvaltning för utbyggd tunnelbana)  

;