Pär-Henrik Willenfeldt

Ingenjör

Pär-Henrik har 25- års erfarenhet från byggbranschen och har verkat både som entreprenör och  som projekt-/ byggledare.  

Pär-Henrik har särskild kompetens inom stålarbeten och tyngre betongkonstruktioner i anläggningsprojekt, naturstensarbeten som stenkajer och murar.

För närvarande arbetar han som byggledare stål för Huvudbron, avbördningsluckor och slussluckor  i Projekt slussen –beställare Exploateringskontoret och som projektledare stål Ro-Ro ramper i utbyggnaden av Norviks Hamn – beställare Stockholms Hamnar. 

 

Särskilda behörigheter

  • Betong klass I
  • UV-Gjutning
  • Betongreparationer
  • CA-Stål K
  • KA enligt PBL behörighet K
;