Mats Johansson

Ingenjör

Bygg och projektledare med mångårig erfarenhet av stora infrastrukturprojekt och grundförstärkningar av K-märkta fastigheter .30 års erfarenhet av mark och anläggningsprojekt på både entreprenörs och beställarsidan. Arbetar för tillfället som samordnande byggledare på Projekt Slussen med Stockholms stad som beställare.

;