Magnus Tengblad

VD

Magnus har 30- års erfarenhet från byggbranschen och har verkat både som entreprenör och  som projekt-/ byggledare åt flera  beställarorganisationer.  Som entreprenör har Magnus haft rollen som produktionschef och VD. Magnus är specialiserad på hamnbyggnation med tillhörande discipliner som betong-, stål-, el-, mekanik- och installationer. Som konsult har han arbetat som projekt- och byggledare, främst med infrastrukturprojekt i innestadsmiljö innehållande kajer, gator, ledningar, broar, tunnlar och vägar. 

För närvarande arbetar Magnus som samordnade byggledare i Projekt Slussen

 

Särskilda behörigheter

  • Betong klass I

  • UV-Gjutning

  • Betongreparationer

  • TR-Stål K

  • KA enligt PBL behörighet K

;