Lennart Bergendahl

Civilingenjör

Lennart Bergendahl har för närvarande uppdrag som projektledare åt Trafikverkets investeringsenhet med i första hand järnvägsprojekt, exempelvis Banaväg Flemingberg  etapp 1(spår 0) och ett ballastreningsprojekt vid Linköping. Bland tidigare uppdrag kan nämnas Rosersbergs terminaler Stockholm Nord. Lennart har lång erfarenhet som markprojektör och har även arbetat 7 år som IT-samordnare på projekt Citybanan.

;