Lars Lindholm

Civilingenjör

Lars Lindholm är projektledare för stora infrateknikprojekt med svåra grundläggningar, stora betongkonstruktioner och svåra bergtunnelarbeten i innerstadsmiljö. Lars är för närvarande projektledare för en del av Citybanan i Stockholm  ca 1,5 km berg- och betongtunnlar från Riddarholmen i norr till Stockholm södra i söder. Bedömd kostnad 3,3 miljarder och ca 7 års byggtid exkl. inredningar och installationer.

;