Kjell Lindersson

Ingenjör SBR, Av RISE certifierad entrprenadbesiktningsman

Byggledare med kunnande inom kaj- och brobyggnad och underhåll av betonganläggningar. Kjell har även stort kunnande och lång erfarenhet av grundläggningsarbeten, pålning och spontning, i stads- och hamnmiljö. För närvarande arbetar Kjell som byggledare för betongarbeten åt Trafikverket projekt Citybanan, delprojekt Söder.

 

 

 

;