Kjell Lindersson

Ingenjör SBR, Av RISE certifierad entrprenadbesiktningsman

Byggledare med kunnande inom kaj- och brobyggnad och underhåll av betonganläggningar. Kjell har även stort kunnande och lång erfarenhet av grundläggningsarbeten, pålning och spontning, i stads- och hamnmiljö. För närvarande arbetar Kjell som byggledare för betongarbeten åt Trafikverket projekt Citybanan, delprojekt Söder.

 

Särskilda behörigheter

  • Betong klass I
  • UV-Gjutning
  • Betongreparationer
  • KA enligt PBL behörighet K
  • Certifierad besiktningsman


 

 

 

;