Jonathan Pisoni

Ingenjör

Byggledare med inriktning på betong och mark.
Har både tidigare som entreprenör och i pågående projekt erfarenhet av traditionella gjutningar och undervattensgjutningar, markplanering med uppbyggnad enligt AMA, plattsättning, natursten och kantsten.

Har jobbat med Stockholms stads Tekniska Handbok med t.ex. trädgropar.

Pågående uppdrag är som byggledare för Trafikverket i de södra delarna av Förbifart Stockholm i FSE 105, FSE 101, FSE 215 och FSE 209.

 

Däri ingår gjutningar för brokonstruktioner med tillhörande kompletteringar, gjutningar för tråg och väggar, jetinjektering samt finplanering.

 

;