Jonas Enmark

Ingenjör

Jonas arbetar som bygg- och projektledare med inriktning anläggnings- och betongkonstruktioner framförallt i marina miljöer. Jonas har en tidigare bakgrund som entreprenör och har bl.a. arbetat inom Skanska och Peab som produktionschef samt erfarenhet av arbetsledning. För närvarande arbetar Jonas som bygg- och projektledare åt Stockholms Hamnar med projekt som kajanläggningar och marina konstruktioner.

;