Göran Backman

Ingenjör

Göran är projekteringsledare och arbetar för närvarande för Exploateringskontoret i projekt Hagastaden. Innan nuvarande projekt arbetade Göran som projekteringsledare för Stockholms hamnar med utbyggnad av Kapellskärs hamn. Göran har även lång erfarenhet som Projekt/ Entreprenadingenjör med uppgifter som inköp, tid- och ekonomiuppföljning samt kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor.

Projekt i urval som Projektingenjör: Citybanan, renoveringen av Norrbro och Strömkajen.

;