Entreprenadbesiktning

Besiktningar

Vi erbjuder entreprenadbesiktningar inom konstbyggnad, mark och VA. 

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att utföra entreprenadbesiktningar och är väl förtrogna med gällande regelverk såsom AB04, ABT06 och AMA.

För närvarande innehar bolaget uppdrag som biträdande besiktningsman i projekt:

 

  • Förbifart Stockholm
  • Roslagsbanan
  • Stockholm Norvik Hamn   

 

 

 

 

 

;