Byggledning

Byggledare

Då våra byggledare har en långa erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschens samtliga skeden kan vi genom deras särskilda kompetens erbjuda byggledare inom en mängd olika teknikområden, tex betong nybyggnad och reparationer, stålbyggnad, mark, va, BEST och el.

Våra byggledare är vana att i sitt arbete företräda beställaren på ett professionellt sätt och arbetar med allt från rapportering av entreprenadens framdrift till tidsmässig, teknisk och ekonomisk samordning, kontroll och uppföljning av entreprenörens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

 

Vi har idag byggledningsuppdrag åt Stockholms Hamnar, Stockholm Norvik Hamn, Nya Slussen, Förbifart Stockholm.

 

 

 

 

;